Публікації

Суддям запропонували пряника. Про батога поки не йдеться
Президент України підписав Указ №242/2006 "Про План заходів на 2006 рік щодо вдосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів".

Планом передбачено здійснити ряд заходів, виконання яких має сприяти забезпеченню справедливого судочинства в Україні. Зокрема, пропонується розробити та внести ряд змін до чинного законодавства, в тому числі:
- проект Концепції вдосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів;
- проекти законів про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму бюджетного фінансування функціонування судів і діяльності суддів, передбачивши, зокрема, додаткові джерела доходів Державного бюджету України, які спрямовуються на фінансування судів;
- проект закону про судовий збір, у якому передбачити розміри, порядок сплати збору за звернення до суду (замість державного мита), а також спрямування коштів від цього збору на фінансування функціонування судів і діяльності суддів;

Також планується розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти спрямовані на:
- посилення гарантій пенсійного забезпечення та довічного утримання суддів, удосконалення системи їх соціального страхування;
- вдосконалення механізму оплати праці суддів з одночасним скасуванням пільг, що не обумовлені статусом судді; встановлення чітких критеріїв визначення розміру посадових окладів та інших умов оплати праці суддів;
- удосконалення порядку складення суддями присяги, а також притягнення до відповідальності за її порушення;
- визначення порядку та умов участі суддів у роботі органів та установ судової влади, діяльність яких не пов'язана зі здійсненням судочинства;
- визначення механізму забезпечення суддів житлом на умовах пільгового кредитування.

Планом також передбачається затвердити Державну програму забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки, забезпечити затвердження та впровадження типових проектів будинків судів, які б відповідали вимогам здійснення правосуддя, затвердити відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень" порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, забезпечити комп'ютеризацію та інформатизацію судів, впровадження електронного документообігу.

З метою поліпшення якості кадрового забезпечення суддівського корпусу пропонується:
- запровадження прозорого, на конкурсній основі добору кандидатів на посади суддів, у тому числі в суди вищого рівня;
- створення нової системи кваліфікаційних комісій суддів; рекомендування особи на посаду судді лише постійно діючою Вищою кваліфікаційною комісією суддів;
- запровадження складання державній екзаменаційній комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів кваліфікаційного іспиту, складовим елементом якого має бути перевірка знання Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини;
- увільнення суддів, які входять до складу кваліфікаційних комісій суддів, від виконання обов'язків судді зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;
- запровадження навчання кандидатів на посаду судді (теоретичні курси та стажування в суді) і суддів, вперше призначених на посаду, а також регулярного підвищення кваліфікації суддів в Академії суддів України, залучення суддів до викладання відповідних дисциплін в Академії суддів України;
- утворення постійно діючої Дисциплінарної комісії суддів для здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів із залученням до її складу суддів, які перебувають у відставці, а також представника з числа адвокатів, які не здійснюють представництво та захист в суді;
- введення посад судових інспекторів для перевірки відомостей щодо неналежного виконання суддями їхніх обов'язків;

Останнім пунктом Плану передбачається організувати вивчення громадської думки щодо ефективності діяльності судів, рівня корупції в судовій системі, якості правової допомоги та про результати досліджень поінформувати Президента України і громадськість.

Можливо реалізація заходів, запланованих указом певним чином сприятиме підвищенню якості правосуддя (зокрема зменшенню терміну розгляду справ, покращенню доступу до судових рішень тощо), однак навряд чи варто сподіватися, що вона якимось чином вплине на зменшення рівня корупції у судовій системі.

Напевно в Секретаріаті Президента вважають, що корупцію можна побороти лише "пряником" (тобто посиленням соціальних гарантій суддів), а світовим досвідом у цій сфері чомусь не цікавляться.

Загальновідомо, що для зниження рівня корупції потрібно позбавити потенційних корупціонерів мотивації для вчинення корупційних дій.

Підвищення заробітної плати та створення належних умов для праці – це звичайно правильно, однак недостатньо. Адже, інколи, сума хабаря за "правильне" рішення у справі може перевищувати сумарну заробітну плату судді за все життя, тому не спокуситися тут дуже важко. І єдиний вихід у такій ситуації – це контроль за витратами судді і негайне розслідування та відсторонення від посади у разі суттєвого перевищення витрат над доходами. Адже якщо людина не зможе легально витратити кошти, отримані у вигляді хабаря, то у неї не буде мотивації брати хабаря, ризикуючи при цьому своєю посадою та свободою.

Михайло Дяденко
14.09.2008


15.03.2017
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розглядає питання про врегулювання проблеми вкладників, рахунки яких були відкриті на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя...


05.01.2017
Якщо говорити про економічні підсумки року, то самим провальним слід все ж вважати боротьбу з корупцією, від якої страждає українська економіка, і яка досить боляче на неї впливає.


Copyright - CLAPRI, 2008. All rights reversed. Яндекс цитирования
Головна Пошук Контакти