Публікації

Про енергозалежність України напередодні 20-річчя незалежності

Напередодні відзначення 20-річчя незалежності Української Держави мимоволі виникає питання: а чи маємо ми незалежність реально, чи здатна наша Держава до ефективних заходів з гарантування своєї політичної та економічної безпеки.

Безсумнівно, на сучасному етапі розвитку людства однією з ключових складових економічної безпеки будь-якої Держави є енергетична складова. Для України питання енергетичної безпеки є нині головною умовою її існування як самостійної Держави.

Під енергетичною безпекою України слід розуміти спроможність Держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання на паливно-енергетичні ресурси.

Окреме місце займають попереджувальні заходи. Їх реалізація має сприяти формуванню в Україні менш уразливої до енергетичних потрясінь економіки. Це, насамперед, енергозбереження, диверсифікація джерел надходження енергоносіїв, стимулювання видобутку основних видів палива і виробництва електроенергії, використання нетрадиційних та відновлювальних видів енергії.

Отже, енергозбереження – це найбільш перспективний напрям зменшення енергозалежності країни.

А тому спрямовані на енергозбереженню проекти, особливо в Україні з її надмірним споживанням енергії, можна вважати панацеєю для національної економіки – підвищення її конкурентоспроможності, зміцнення енергонезалежності та пом’якшення впливу індустрії на навколишнє середовище. За оцінками фахівців, лише за рахунок маловитратних енергозберігаючих заходів в Україні можна заощадити не менше 15% енергії. Реальне підтвердження цих слів демонструє Асоціація "Енергоефективні міста України", вказуючи напрям розвитку інших міст України (http://www.enefcities.org.ua/).

Таким чином, першочергові заходи із забезпечення енергозбереження повинні охоплювати:

- розробку комплексної державної програми енергозбереження як основної складової енергетичної стратегії України;

- технічне переоснащення виробництва;

- суворий облік та контроль за енергоспоживанням в усіх галузях виробництва та соціальних об’єктах;

- стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій;

- структурна перебудова економіки шляхом зменшення частки енергомістких галузей виробництва;

- використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Всі пропозиції мають під собою практичне підґрунтя.

Як відомо, Україна є найбільшим у світі імпортером природного газу, посідає третє місце за обсягом його використання і перше місце за споживанням на душу населення. Гіпертрофована структура споживання паливно-енергетичних ресурсів із завищеною часткою газу та величезною марнотратністю в цій сфері негативно впливає на забезпечення енергетичної безпеки України. Однак, незважаючи на загрозливий стан вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, з часу проголошення незалежності України, недостатня увага приділяється фінансуванню геологорозвідувальних робіт, що є необхідною умовою збільшення рівня забезпечення країни власними нафтою і газом. Тоді як недостатнє проведення геологорозвідувальних робіт може призвести до зменшення видобутку нафти й газу в майбутньому.

Прискорений розвиток вугільної промисловості України може бути запорукою її енергетичної та економічної незалежності, а тому потребує фінансової підтримки Держави. Окремі твердження про недоцільність розвитку вугільної промисловості через низькі якісні характеристики власного вугілля, економічної невигідності його використання, великих матеріальних і фінансових витрат, є недостатньо обґрунтованими в контексті національної безпеки. Зважаючи на значні запаси в нашій країні вугілля, цей стратегічний ресурс може сприяти піднесенню рівня забезпечення енергетичної безпеки України.

Важливе значення має також підвищення надійності та безпеки функціонування атомних електростанцій: необхідно провести реконструкцію та модернізацію діючих блоків типу ВВЕР, вдосконалити систему науково-технічної підтримки атомно-енергетичного комплексу.

Особливо важливе значення з точки зору забезпечення енергетичної безпеки має створення в Україні власного ядерно-паливного циклу.

Крім того, одним з пріоритетів енергетичної політики має бути більш широке використання нетрадиційних та відновлювальних видів енергії. Наприклад, це передбачає заміну котлів, що використовують природний газ, на піролізні твердопаливні котли, паливом для яких використовуються пілети. Досвід використання в Україні твердопаливних котлів в бюджетній сфері вже є досить значним, з вагомим економічним ефектом, але на жаль не є системним та розповсюдженим. Тоді як потенціал для виробництва пілет в Україні за оцінками експертів досить високий.

Слід також зазначити, що протягом 2010-2011 років уряд України став приділяти значно більше уваги питанню енергетичної безпеки. До роботи в уряді на високі посади залучаються фахівці з практичним досвідом роботи у сфері енергозбереження та з використання відновлювальних видів енергії.

Розуміючи, що на сьогоднішній день державні підприємства нафтогазового комплексу України не мають технологій, досвіду та фінансових можливостей на проведення розробки та видобування нафти та газу, уряд відновив співпрацю з міжнародною компанією Vanco Prykerchenska Ltd. Досягнуто домовленостей з російським Газпромом про розробку та видобуток вуглеводнів на шельфі Азовського моря. Також ведеться активна робота із залучення інвестицій для проведення геологорозвідувальних робіт та видобутку так званого сланцевого газу іноземними нафтовими компаніями.

Прогнозована та послідовна політика уряду України в вугільній промисловості найближчим часом також внесе позитивні зміни в енергетичний баланс країни.

Державною компанією «Ядерне паливо» та російським підприємством ”ТВЕЛ” найближчим часом буде створено спільне підприємство, в якому Україні належатиме 50%+1 акція, з фабрикації ядерного палива. Передбачається, що перша черга заводу з фабрикації ядерного палива буде введена в експлуатацію у 2014 році. Введення в експлуатацію цього заводу є значним кроком у справі створення в Україні власного ядерно-паливного циклу, адже це дасть змогу гарантувати незалежність забезпечення АЕС паливом та зекономити валютні кошти.

Підсумовуючи зазначене, слід згадати про позитивні зміни в політиці уряду України в енергетичній сфері, хоча вони, на жаль, ще не принесли відчуття активної цілеспрямованої роботи на шляху розбудови України як енергонезалежної і, як наслідок, економічно та політично незалежної Держави.

21.05.2011

Олег Товпишко,
Одеська державна академія холоду
(для CLAPRI)

11.07.2011


15.03.2017
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розглядає питання про врегулювання проблеми вкладників, рахунки яких були відкриті на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя...


05.01.2017
Якщо говорити про економічні підсумки року, то самим провальним слід все ж вважати боротьбу з корупцією, від якої страждає українська економіка, і яка досить боляче на неї впливає.


Copyright - CLAPRI, 2008. All rights reversed. Яндекс цитирования
Головна Пошук Контакти